Pagina's

zaterdag 23 augustus 2014

Brand


Brand

De wereld brandt en ik kijk toe, 
de leiders heersen en verdelen,
niet dat het mij niets meer kan schelen,
maar 'k ben de mensheid even moe.

Maakt men zich druk om zwarte piet,
terwijl er kinderen creperen
omdat hun ouders niet bekeren,
ver van ons bedleed boeit hen niet. 

Scandeer een leus die anderen krenkt,
de tolerantie ver te zoeken,
religie moesten ze vervloeken
als dit ons rust en vrede schenkt.

Maar haat ontkiemt, geil en wellustig
plaveit zijn weg naar heiligheid,
slapen wij argeloos en rustig
gedrenkt in valse veiligheid.

De wereld brandt en ik ben moe,
rijp voor een onbevlekt begin,
'k droom tegen beter weten in
en zou bij god niet weten hoe.

Puntje augustus 2014

2 opmerkingen: